خبرهای داخلی

۲۶ جدی ۱۳۹۸
نویسنده: عبدالمالک عطش

کمیته هماهنگی در امور صلح ایجاد شد

وزارت دولت در امور صلح می‌گوید، کمتیه‌ا‌ی براساس فرمان رییس جهمور برای هماهنگی امور صلح ایجاد شده است.
ناجیه انوری؛ سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید، این کمیته موضوعات صلح را در بین وزارت صلح و ۱۴ نهاد دیگر که در حوزه‌ی صلح فعالیت دارند، هماهنگی می‌کند.
وی افزود که این کمیته به منظور انسجام تصامیم مشترک در رابطه به صلح ایجاد شده و از پیشرفت‌های کاری‌اش به گونه‌ی مستقیم به ریاست جمهوری گزارش می‌دهد.
این کمیته در حالی از سوی ایجاد می‌شود که ملاهبت الله؛ رهبر طالبان نیز به گونه‌ی مشروط بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان توافق کرده است

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد