کابل

147
۱۰ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

کمک یک ملیون دالری افغانستان به جاپان

 

وزارت مالیه روز سه شنبه از کمک یک ملیون دالری به قربانیان زلزله و طوفان ناشی از آن در جاپان خبر داد.

جاپان یکی از کمک کنندگان عمده به افغانستان در ده سال اخیر می باشد.

اکنون و در پی وقوع زلزلهء شدید و مخرب در آن کشور، افغانستان به جاپان کمک می کند.

وزارت مالیه با انتشار خبرنامهء گفته است که دولت افغانستان می خواهد در بازسازی جاپان پس از وقوع زلزله، نقش فعال داشته باشد.

در نتیجهء یک  زلزلهء شدید که بتاریخ ۱۱ مارچ در جاپان بوقوع پیوست و منجر به سونامی شد، ۲۷ هزار تن کشته، زخمی و یا مفقود شده اند.

وزارت مالیه در اعلامیهء خبری خود نوشته است:” جاپان در عرصهء انکشاف افغانستان یک کمک کنندهء بزرگ می باشد، اما با وصفی که افغانستان به مشکلات اقتصادی روبرو است، افغان ها می خواهند؛ در بازسازی جاپان نقش مهم داشته باشند.”

جاپان یکی از عمده ترین کمک کنندگان بین المللی به افغانستان می باشد.

بر اساس گزارشها، با استفاده از کمکهای جاپان به افغانستان، تا کنون ۶۵۰ کیلومتر سرک در سطح کشور قیر شده و ترمینل نو میدان هوایی کابل نیز از پول کمکی جاپان اعمار گردیده است.

دولت جاپان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۵ میلیارد دالر به افغانستان تعهد کرد که یک بخش از آن در راستای تادیهء معاش پولیس ملی استفاده می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد