دیدگاه

83
۲۲ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

کمک ها و نگرانی ها

چندی پیش مقام های كشور آلمان اعلام داشتند كه بيش از ۷۰۰ مليون دالر از كمك هاي شان را  در بخش پروژه‏هاي زير بنايي كشور به خصوص در شمال افغانستان به مصرف مي رسانند.

بنا به گزارش سايت “افغانستان- رو” آقاي ديرك نيبل وزير فدرال در امور اقتصادي و انكشافي آلمان كه در سفري از ولايت بلخ بازدید نمود، در نشستی با عطا محمد نور والي بلخ از كمك بيش از ۷۰۰ مليون دالري كشورش به افغانستان خبر داد.  به گفتۀ مقام های آلمانی بخشی از این کمک ها برای تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت های شمال اختصاص یافته است.

اين كمك ها به طور عمده در بخش‏هاي انكشافی، خودكفايي مردم، عرضۀ قرضه هاي کوچک و بزرگ، ایجاد زمينه هاي كاری، آموزش و پروژه‏هاي عام المنفعه به مصرف می رسد.

سايت “افغانستان- رو” علاوه مي كند: “وزير انكشاف آلمان همچنان از ايجاد بستر كار براي سه مليون تن، دسترسي بيش از ۲ مليون تن به آب آشاميدني و ساخت بيش از ۷۰۰ كيلومتر جاده در شمال افغانستان در آيندۀ نزديك خبر داد.”

سايت راديو آزادي نيز گزارش داد که دولت آلمان ۱۳۳ ملیون یورو را به افغانستان کمک می‏کند.

به گزارش راديو آزادي، “آلمان از بزرگ ترین کشور های کمک کننده به افغانستان به حساب می‏آید و به اساس گزارش ها، سالانه بیش از ۴۰۰ ملیون یورو در افغانستان مصرف می کند.

به گفتۀ مقام‏های افغان، در جریان چند سال اخیر، آلمان بیش از یک ونیم ملیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.”

كمك اعلام شده از جانب آلمان رقم بزرگيست و در صورتي كه از اين كمك ها به نحو موثر و شفاف استفاده صورت گيرد، مي تواند نقش مهمي  در انكشاف و بهبود و ضعيت کشور داشته باشد.

اما تجربۀ سال هاي گذشته از پول مصرف شده در تطبيق اين گونه پروژه ها نشان مي دهد كه مردم  از شیوۀ مصرف کمک های خارجی رضایت نداشته و بسياري از پروژه هاي تطبيق شده پس از چند مرتبه دست به دست شدن با كيفيت بسيار پايين تطبیق شده است.

پس از سال ۲۰۰۱ ولايات شمال و شمال شرق كشورشاهد تطبيق صدها پروژه از سوي موسسات و نهاد های مختلف بوده است. اما اين پروژه‏ها روي دو دليل عمده از كيفيت ضعيف برخوردار بوده و يا هم طوري كه در متن قراردادها درج شده به پايۀ اكمال نرسيده اند.

۱-    زور مندان موازی با دولت: زورمندان اين مناطق به مثابۀ افرادی موازی با دولت تا زماني كه سهم شان را ازاين پروژه ها دريافت نكنند مي توانند هزار و يك مشكل را در روند تطبيق پروژه ها ايجاد نمايند.

۲-  فساد اداری:  فساد اداری باعث عدم شفافيت و كنترول دقيق از كيفيت پروژه ها گردیده است.

برای استفادۀ درست از کمک های جامعۀ جهانی باید دولت نظارت و کنترول داشته باشد تا این کمک ها حیف و میل نگردد.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد