کابل

50
۱۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

کمک مالی به اقوام برای مبارزه علیه طالبان

کلید * هفدم دلو ۱۳۸۸

مقامات وزارت اقوام و قبایل می گویند، حکومت افغانستان از یک طرح جدید نظامی امریکا حمایت می کند که بر پایه آن، به اقوام که برضد طالبان مبارزه می کنند، کمک مالی می شود.

ولی حکومت افغانستان خواهان آنست که این پول، از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد.

اردوی ایالات متحده خواهان تماس مستقیم با اقوام مختلف در ولایات پشتون نشین افغانستان می باشد، تا آنها را در بدل کمک های مالی، به مبارزه با طالبان فرا خواند.

اردوی امریکا هفته گذشته توانست با قوم شینواری در ننگرهار به توافق دست یابد.

بر بنیاد گزارش خبرگزاري رویترز، بر پایه این برنامه جدید، نیروهای امریکایی با رهبران قومی که خواهان عدم همکاری با طالبان اند، ملاقات نموده و برنامه های انکشافی را در این محلات تمویل خواهند کرد.

این برنامه در هشت ولسوالی ناامن در جنوب و شرق افغانستان عملی خواهد شد.

گفته می شود از سقوط طالبان به بعد چنین برنامه ها در مناطق پشتون نشین افغانستان آغاز شده ولی با موفقیت چندان همراه نبوده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد