کابل

105
۱۷ دلو ۱۳۸۸

کمک جدید امریکا برای مبارزه علیه کشت کوکنار


کلید * هفدم دلو ۱۳۸۸

پیش از این اعلام شده که امریکا پس از علاقمند اختصاص بودجه در بخش محو کشت کوکنار در افغانستان نیست و بیشتر تلاش می کند که مبالغ لازم در توسعه بخش زراعت افغانستان به مصرف برسد، سازمان توسعه بین المللی امریکا برای جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان، ۳۰ میلیون دالر به زارعان افغان اختصاص داده است.

این سازمان در اعلامیه ای گفته که این مبلغ را به منظور کمک به ۶۲ هزار  دهقان در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان، که از مراکز عمده کشت خشخاش محسوب می شوند، به کار خواهد برد.

سازمان توسعه بین المللی امریکا گفته که این پول عمدتاً به باغداران داده خواهد شد و تولید میوه در مناطق تحت پوشش این کمک تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

مقامات این سازمان، گفته اند برنامه تازه دهقانان را تشویق خواهد کرد که از کشت خشخاش دست بردارند و به باغداری روی آورند.

بر بنیاد اعلامیه این سازمان، پول مورد نظر ظرف چهار سال آینده از طریق یک سازمان غیردولتی امریکایی در مناطق تحت پوشش این برنامه مصرف خواهد شد.

پیش از این آصف رحیمی، وزیر زراعت كشور گفته بود، جامعه جهانی پس از هشت سال متوجه لزوم سرمایه گذاری در بخش  زراعت در افغانستان شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد