خبرهای داخلی

622
۱ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

کمک‌های سازمان جهانی مهاجرت برای عودت کنندگان افزایش یافته‌است


سازمان بین‌‎المللی مهاجرت، از افزایش کمک‌های این سازمان برای عودت کنند‌گان افغان  فاقد اسناد قانونی مهاجرت خبر می‌دهد.
در یک خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان که امروز به کلید فرستاده شد، آمده‌‎است که، لوراتامسون، معاون عمومی سازمان آی.او.ام در دیدار با سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنند‌گان، گفته‌است: “در گذشته برای ۱۰ الی ۱۵ درصد برگشت کنند‌گان آسیب پذیر به افغانستان، در تورخم کمک‌های بشری صورت می‌گرفت، اما در حال ‌حاضر این کمک‌ها به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته‌است.
در همین ‌حال، وزیر مهاجرین و عودت کنند‌گان، در این نشست خواستار کمک‌های بیشتر این سازمان به افغانستان شده‌است.
در خبرنامه به نقل از وزیر مهاجرین آمده که گفته، پس از مسدود شدن مرز اسلام‌قلعه – هرات روزانه ۳ الی چهار هزار مهاجر افغان از راه مرز میلک ولایت نیمروز به کشور برگشت می‌کنند و یا هم اخراج می‌شوند که حدود چهل الی پنجاه درصد آنان نیازمند کمک اند.
به گفته‌ای بلخی، میزان کمک‌های بشری برای برگشت کنند‌گان در مرز میلک پائین است.
خبرنامه نگاشته که، وزیر مهاجرین هم‌چنان خواستار همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه ارایه خدمات به عودت کنند‌گان از کشور های اروپایی شده‌است.
معاون سازمان آی.او.ام نیز تعهد کرده‌است که برای کمک به بازگشت کنند‌گان در مرز میلک منابع مالی جستجو می‌کند و این مشکل را با تمویل کنندگان شریک خواهد ساخت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد