گزارش های ویدیویی

۲ ثور ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

طالبان سالانه از طریق مواد مخدر میلیون‌ها دالر درآمد دارند

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد