خبرهای خارجی

۵ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

کشتی انتقال دهند تیل بریتانیایی ایران را ترک کرد

کشتی انتقال دهنده تیل بریتانیایی استنا ایمپرو، بندر عباس ایران را ترک کرد.
این کشتی که به اتهام عدم رعایت مقررات بین المللی مربوط به کشتی‌رانی از سوی سپاه پاسداران ایران توقیف شده بود، حدود یک هفته پیش رفع توقیف گردید.
اما حرکت کشتی استنا ایمپرو به تاخیر افتاد و سرانجام بامداد امروز جمعه، بندر عباس را ترک و به طرف آب‌های بین المللی، حرکت کرد.
کشتی انتقال دهنده تیل بریتانیایی استنا ایمپرو، دو هفته پس از توقیف کشتی انتقال دهنده تیل ایرانی گریس۱، در جبل‌الطارق، از سوی سپاه پاسداران توقیف شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد