کابل

291
۵ ثور ۱۳۹۰

کشته و زخمی شدن ۳۴۳ غیر نظامی در یک ماه اخیر


وزارت امور داخله، در گزارش امنیتی هفتگی خود از کشته شدن ۸۳ و زخمی شدن ۲۶۰ غیر نظامی طی یک ماه گذشته خبر داد.

زمرى بشرى سخنگوى وزارت داخله، روز یکشنبه در یک کنفرانس  خبرى به رسانه ها گفت که در اين مدت۴۴۰  حملۀ تروريستى و تخريبى، توسط مخالفان مسلح دولت صورت گرفته که علت افزایش تلفات غیر نظامیان نیز همین حملات بوده است.

سخنگوى وزارت داخله همچنین گفت که در يک ماه گذشته، ۹۹  تن از منسوبين پوليس ملى کشته و ۲۹۷  تن دیگر زخمی شده اند.

وی همچنین گفت که در همین مدت ۳۲۵ تن از مخالفان مسلح دولت  کشته و ۶۵ تن ديگر زخمی شده اند.

بشری همچنین در این کنفرانس گفت که در روند مبارزه با تروريزم در یک ماه گذشته، ۷۶۷ مظنون دستگیر شده که دوسيهء  آنها تکميل و به مراجع عدلى کشور فرستاده شده است.

سخنگوى وزارت داخله همچنین علاوه کرد که منسوبين پوليس ملى، در طول  يک ماه گذشته ۷۴۹ حلقه ماين مختلف النوع را از نقاط مختلف کشور کشف و خنثى کرده اند.

به گفتهء وى، در اين مدت  ۵۲۸ مورد جرايم  جنايى در سراسر کشور رخ داده، که ۳۲۶ واقعۀ آن، از سوى پوليس کشف گرديده است.

سخنگوى وزارت داخله همچنین در این کنفرانس خبری گفت که در يک ماه گذشته  بيش از ۱۴۶۰۰ جريب زمين در ولايات مختلف از کشت کوکنار پاک شده است.

وی همچنین گفت که پروسهء محو مواد مخدر در یک ماه اخیر  به سوى ولايات سردسير انتقال نموده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد