تحلیل

60
۲ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

کشاکش ادامه دار انتخابات ولسی جرگه

انتخابات دورۀ دوم ولسی جرگه از پرجنجالترین انتخاباتی بود که  جدل ها و کشاکش های آن تا حال ادامه دارد و اینکه بالاخره این رویارویی ها  به کجا می انجامد، پیشبینی اش تا حدی  مشکل می باشد. در این انتخابات که کمتر از ۲۰ درصد واجدان رای دهی شرکت کردند، پر از تقلب و تخلف بود. در روز برگزاری انتخابات دهها و صد ها گزارش مبنی بر چنین تقلب ها و تخلف هایی از سوی اکثر رسانه ها از سر تا سر افغانستان مخابره شد و از همان آغاز روشن بود که این انتخابات با پیامد های سختی رو به رو خواهد شد.

با اینکه کمیسیون برگزاری انتخابات تلاش کرد تا سطح این تخلف ها و تقلب ها را پایین نشان دهد، اما چنان رسوایی در انتخابات وجود داشت که بالاخره کمیسیون شکایات حدود یک ملیون رای را باطل اعلان کرد و چند روز بعد از اعلان نتایج اولیه ، نام چند تن از وکلای برنده را نیز حذف نمود. اما کاندیدان بازنده که خود را مستحق رسیدن به پارلمان می دیدند و فراموش نکرده بودند که وکلای دور قبلی چه امتیازاتی را چاپیدند، دست به تظاهرات زده، با اینکه حمایت مردمی نداشتند، اما برای چند هفته قادر شدند که تنور اعتراضات را گرم نگهدارند و برای لحظاتی راه های شمال و جنوب را نیز بستند. کرزی که که از نتایج این انتخابات ناراضی بود، ابتدا سکوت کرد، اما بعدتر  که لوی سارنوال با عصبیت خاصی اعلان نمود که برندگان از طریق سرای شهزاده و دوبی به پارلمان راه یافته اند و علیه کمیسیون برگزاری اقامۀ دعوا کرد، کرزی با مراجعه به ستره محکمه، محکمۀ ویژۀ بر رسی انتخابات به ریاست آقای حقیق را تاسیس نمود. تاسیس این محکمه اگر از یک طرف آتش خشم کاندیدان برنده را شعله ور ساخت، از سوی دیگرآب سردی بر احساسات بازندگان ریخت و برای اعلان نتیجۀ نهایی این محکمه  از اعتراض روی جاده ها دست بر داشتند.

محکمۀ اختصاصی به حمایت نیرو های امنیتی گدام های تمام صندوق های رای را در کنترول خود گرفت و ارزیابی دوبارۀ آرا را آغاز کرد. نتایجی که گاه گاه از این ارزیابی ها  اعلان می گردد، حاکی از آن است که برخی از وکلای ولسی جرگه  به چلنج سختی کشانده خواهند شد و امکان حذف آنان از وکالت نیز متصور می باشد. ولسی جرگه با همین وکلا در سوم دلو ۱۳۸۹ کار خود را آغاز کرد و توسط کرزی گشایش یافت و حلف وفاداری به جا کردند. اما این که لوی سارنوالی و محکمۀ اختصاصی به کدام پیمانه قادر به اعمال قدرت و  برکناری وکلای حاضر خواهند شد، بعید به نظر می رسد که چنین کاری صورت بگیرد. زیرا حذف برخی از وکلا تشنج های جدیدی را دامن خواهد زد، چیزیکه نه دفتر یوناما  نه سفارت های امریکا، انگلیس و آلمان با آن موافق اند.

وقتی نتایج نهای از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات اعلان شد، هم دفتر یوناما و هم سفارت امریکا به فوریت آن را پذیرفتند و ازاعلان نتایج استقبال کردند. برگزاری این انتخابات که با هزار مشکل و مصرف به پایان رسید، خارجی ها منطقاً نمی خواهند که بار دیگر در کنارصد ها مشکل موجود، درگیر چنین مشکلاتی شوند و این را در برگزاری چهار بار انتخابات تجربه کرده ایم  که اگر خارجی ها مخصوصاً امریکا و یوناما حاضر به حمایت از برگزاری انتخابات نشوند، ممکن نیست چنین برگزاری هایی عملی گردد، به این خاطر نمی توان پیشبینی کرد که غریدن های محکمۀ ویژه و لوی سارنوالی به آسانی به بار بنشینند. زیرا همه به این باورند که اگر در شرایط کنونی دهها بار انتخابات ولسی جرگه از نو برگزار شود، نتایج بهتر از این نخواهند داشت.

یکی از مشکلات اصلی کرزی با ولسی جرگۀ جدید این است که چگونه کابینۀ خود را که حال برخی از وزارتخانه ها با وزیران سرپرست اداره می شوند، از این ولسی جرگه رای اعتماد بگیرد. کاریکه با فساد حاکم بر دستگاه  دولت افغانستان بدون استعمال پول های کلانی مشکل به نظر می رسد. کرزی که در کورۀ این روابط و سیاست ها پخته شده ، می تواند از فشار محکمۀ اختصاصی بر ولسی جرگه برای تایید بی قید و شرط کابینه اش سود ببرد. چون تا حال چند بار وکلای ولسی جرگه از کرزی خواسته اند تا این محکمه که به نظر آنان غیر قانونی است، منحل گردد. اما کرزی در این مورد سکوت اختیار کرده که شاید این محکمه در آینده میان حکومت و شورا به معامله گذاشته شود.

روابط بسیار نزدیکی که کرزی با آقای عظیمی رییس ستره محکمه و در مجموع شورای رهبری ستره محکمه دارد، قادر است که هر زمانی بخواهد، محکمۀ اختصاصی را منحل و یا زنده نگهدارد. اما با توجه به آغاز کار ولسی جرگۀ جدید، مصارفی پولی که انحلال این ولسی جرگه و برگزاری انتخابات جدید دارد و در نهایت مخالفت جدی جامعۀ جهانی با انحلال  ولسی جرگه جدید و برگزاری انتخابات جدید وجود دارد، ناممکن به نظر می رسد که ارزیابی های محکمۀ ویژه مورد تایید جامعۀ جهانی قرار گیرد. در آن صورت بازهم مشکل کاندیدان شکست خورده و اعتراض ها و سرو صدا های آنها به جای خود باقی می ماند که به هر حال حل آن آسانتر از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید می باشد.

کرزی چند تن از این شکست خورده ها  را در انتسابی های خود به مشرانو جرگه معرفی کرد و قادر است با نصب برخ دیگر آنان در جاهای دیگر قدرت به این غایله مهر پایان بگذارد. این را معترضان خوب درک کرده، جدل ها و اعتراضات برخی از آنان که می دانند ولسی جرگۀ جدید به هیچ عنوان منحل نخواهد شد، برای به دست آوردن چنین امتیازی می باشد و چون آقای کرزی در این زمینه مهارت خاصی دارد، تلاش خواهد کرد تا هم لعل به دست آرد و هم یارنرنجد.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد