خبرهای داخلی

834
۱۲ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

کرکت بورد، صدها خانواده در لایت کندز را کمک غذایی کرد


کمک های جمع آوری شده از سوی کرکت بورد افغانستان به  صدها خانواده جنگ زده در ولایت کندز توزیع شد.
این کمک ها از طریق راه اندازی یک بازی خیریه میان کرکت بازان کشور در شهر کابل و با همکاری برخی تاجران ملی جمع آوری شده بود.
فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد می گوید:  پیش از این با همکاری مقام های محلی ولایت کندز، خانوادهای متضرر را شناسایی و برای آنان کارت های کمک را توزیع کرده بودند.
به گفتۀ او، این کمک ها دیروز از سوی مسولان کرکت بورد و با حضور مقام های دولتی  به ۵۵۰ خانواده آسیب دیده در جنگ های اخیر شهر کندز توزیع شد.
او،  می افزاید: به هر خانواده  یک بوری آرد، یک بشکه روغن، لوبیا، و یک بوری برنج توزیع شد.
قرار است که روز جمعه آینده به هدف جمع آوری کمک به خانواده های بیجاشده و جنگ زده ولایت های هلمند و ارزگان نیز یک بازی دیگر خیریه میان کرکت بازان افغان در کابل راه اندازی شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد