کابل

61
۱۳ جوزا ۱۳۹۳

کرزی: کارمندان دولتی بی طرف باشند


رئيس جمهور كرزي  با صدور فرمانی دستور داد که اگر مقام ها و کارمندان  ادارات دولتی بی‌طرفی خود را در انتخابات رياست جمهوري حفظ نکنند، تحت پیگرد قرار بگیرند.
در ماده نخست این فرمان، ۱۰ مورد تذکر داده شده که تخلف از آنها پیگرد  قضایی را به دنبال خواهد داشت.
رعایت بی‌طرفی، خودداری از اعمال نفوذ، عدم استفاده از صلاحیت کاری و منابع دولتی به سود یا زیان نامزدها و خود داری از امر و نهی به کارمندان نهادهای انتخاباتی، مشمول این موارد هستند.

خودداری از دعوت نامزدها در مراسم گشایش طرح‌های دولتی، ورود به مراکز رای گیری، معرفی کارمند به نهادهای انتخاباتی و دادن تحفه به آنها و همچنین حفظ و عدم اعلام اطلاعات انتخاباتی از موارد ديگر اين فرمان هستند.
در فرمان آقای کرزی همچنان آمده است: “هرگاه مقامات وکارکنان ادارات دولتی از اصول مندرج ماده اول این فرمان تخلف نمایند، در صورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد  غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح، معرفی گردند.  

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد