کابل

95
۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

کرزی در برابر انتقاد آیکن بیری از خود دفاع کرد

کلید * هفتم دلو ۱۳۸۸

نیویورک تایمز یک پیام دیپلماتیک را به نشر رسانده که در آن کارل آی کن بیری فرستاده ویژه باراک اوباما در کابل هشدار داده است که حامد کرزی همکار استراتیک خوبی برای امریکا نیست.

آی کن بیری همچنین در برابر برنامه افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده که این نبود یک همکار استراتیژیک در صدر رهبری افغانستان می تواند مانع بروز نتایج لازم شود.

با این حال رییس جمهورکرزی روز سه شنبه در استانبول در برابر انتقاد اقای بیری از خود دفاع کرده که بروز چنین کنش و واکنش ها میان دو طرف سوال جدیدی را در روابط دو کشور می تواند به وجود آورد.

با این حال کرزی در حاشیه نشست استانبول از نقد انتقادی آی کن بیری در برابر خود دفاع کرده گفته است، افغانستان ظرف سال های گذشته منطقه اصلی جنگ بوده و با دادن تلفات زیاد بهای آن را پرداخته است.

 این اولین باریست که نماینده امریکا در کابل به این صراحت از رهبری افغانستان انتقاد می کند نماینده ای که تاکنون از حمایت کننده گان اصلی افزایش نیروها در افغانستان بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد