کابل

44
۲۰ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

کرزی: جامعه جهانی مانع صلح افغان ها نشود

کلید * بیستم دلو۱۳۸۸

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان گفت، جامعه جهانی باید افغانان را بگذارد تا با مخالفین آشتی و صلح کنند و امور کشور شان را خود پیش ببرند.

او که دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونیخ آلمان صحبت می کرد گفت، جامعه جهانی به افغانها در این زمینه بیشتر کمک کنند.

رییس جمهور افغانستان همچنان در مورد برنامه آشتی با طالبان برای اشتراک کننده گان این اجلاس توضیحات داد.

انتظارمی رود رییس جمهور افغانستان و هیات همراه وی که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با رهبران عربستان سعودی به آلمان و عربستان سفر کرده بود، امروز به کابل برگردد.

رییس جمهور افغانستان روز گذشته در مونیخ گفت، با تقویت و تجهیز نیروهای افغان در پنج سال آینده، افغانستان خود مسوولیت های امنیتی را به عهده می گیرد.

گفته شده که از طرح رییس جمهور کرزی برای آشتی با مخالفین نیز استقبال گسترده ای به عمل آمده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد