کابل

63
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

کرزی: با رای خود سرنوشت تان را تعیین کنید


آقای کرزی لحظاتی پیش در لیسه امانی رای خود را به صندوق انداخته و از مردم خواست تا با رای شان سرنوشت شان را تعیین کنند.
حامد کرزی، رئیس جمهور کشور اظهار داشت: با رای دادن به کاندید دل خواه تان افغانستان را با ثبات سازید.
وی تاکید کرد: امروز روزی است که افغانستان به مرحله ثبات قدم محکم می گذارد.
این در حالی است که یوسف نورستانی، رئیس کمسیون مستقل انتخابات ساعت ۷ صبح اولین رای را به صندوق انداخت و از مردم خواست تا مثل دور اول انتخابات ریاست جمهوری، اشتراک گسترده داشته باشند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد