کابل

53
۱۹ دلو ۱۳۸۸

کرزی اجباری کردن مجدد سربازی را بررسی می کند


کلید * نوزدهم دلو ۱۳۸۸

حامد کرزی رئیس جمهور كشور گفته است در صورت اجباری شدن دوباره خدمت عسكري، نیروهای لازم برای استقرار امنیت در افغانستان تامین خواهد شد.

كرزي ديروز یکشنبه در کنفرانس مونیخ با حضور مقام های دفاعی از کشورهای مختلف جهان گفت، اردوي کنونی افغانستان دارای نیروهای داوطلب و افراد حرفه ای است ولی این در حالیستکه افغانستان سنت طولانی در سربازی اجباری داشته است.

وی افزود، بسیاری رهبران جهان به او توصیه کرده اند با اجباری کردن دوباره عسكري ، جوانان گوشه و کنار افغانستان به مراکز آموزشی خواهند آمد و دانش و فنون مفیدی را فرا خواهند گرفت.

رئیس جمهور كرزي گفت، تا سال ۲۰۱۲ نیروهای اردو و پولیس را به ۳۰۰ هزار تن خواهد رساند بطوریکه تا سال ۲۰۱۵ دیگر نیازی به نیروهای بین المللی برای استقرار امنیت در افغانستان نخواهد بود.

خدمت عسكري در افغانستان تا سال ۱۹۹۲ اجباری بود.

با این وجود رييس جمهور كرزي همچنان در كنفرانس امنيتي مونيخ خواستارپايان اقدامات نظامي نيروهاي ناتو درقريه هاي افغانستان شد.
كرزي با تاكيد بر لزوم همكاري‌هاي منطقه‌اي براي گسترش امنيت گفت: اين همكاري‌ها كليد اصلي رسيدن به صلح در افغانستان محسوب مي‌شود.
وي با تاكيد برنقش عربستان سعودي و پاكستان در تقويت روند آشتي با طالبان درباره جزييات اين برنامه گفت: طرح آشتي با طالبان شامل تشكيل لويه جرگه خواهد بود.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد