اقتصاد

۱۷ ثور ۱۳۹۷
نویسنده: شایق قاسمی

کاهش تجارت با پاکستان روی وضیعت بازار افغانستان بی تاثیر بوده است

در حالی که دادوستد تجارتی افغانستان با پاکستان به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته‌است اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید این وضعیت هیچ تاثیری روی بازار‌های این کشور نگذاشته‌است.
اما خان جان الکوزی معاون این تاق گفته است که این وضعیت روی اقتصاد پاکستان تاثیر بدی داشته و حتی به گفته وی برخی بخش های تجارتی این کشور در حال ورشکست شدن است.
به اساس برخی گزارش‌ها، میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان با درصدی بلندی کاهش یافته‌است. به اساس ارقام اخیر وزارت تجارت و صنایع و سکتور خصوصی افغانستان، حجم تجارت میان دو کشور از حدود سه میلیارد دالر به حدود یک میلیارد دالر پائین آمده‌است.
زاهدالله شینواری رئیس اتاق تجارت و صنایع خیبر پشتونخواه به تازه‌گی ابراز نگرانی کرده‌است که اگر مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان حل نگردد ممکن داد‌ و‌ستد تجارتی میان هر دو کشور پایان یابد. اتاق تجارت و صنایع و سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان سیاست‌های سخت‌گیرانه پاکستان، مشکلات سیاسی و مسدود شدن مکرر سرحدات از جانب پاکستان را دلیل کاهش میزان تجارت میان هر دو کشور عنوان می‌کنند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد