خبرهای داخلی

382
۵ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: حسینا عظیمی

کار پنج پروژه در بخش آب آشامیدنی در بادغیس آغاز شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، کار اعمار شبکه‎های آب آشامیدنی در قالب پنج پروژه را در بادغیس آغاز کرده است.
برنامه ملی میثاق شهروندی این وزرات با ارسال خبرنامه‎ای به کلید، گفته است که این پروژه‎ها با هزینه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی تطبیق می‎شود.
بر بنیاد خبرنامه، سنگ تهداب این پروژه‌ها در قریه کندی‌های ولسوالی مقر بادغیس گذاشته شده است.
قرار است این پروژه‌ها در جریان سه ماه به بهره‌برداری سپرده شود.
گفته می‌شود با بهره‌برداری از این پنج پروژه، مشکل نداشتن آب آشامیدنی صحی نزدیک به ۶۰۰ خانواده در ولسوالی مقر برطرف خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد