اقتصاد

1555
۲۴ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: هارون بشردوست

کار عملی برنامه میثاق شهروندی در ولایت پروان افتتاح شد


مسوولان وزارت احیا و انکشاف طی سفری به ولایت پروان برنامه میثاق شهروندان را در این ولایت رسمن افتتاح کردند، در محفلی که به همین مناسبت در ریاست احیا و انکشاف دهات پروان برگزار شده بود شماری از مقام های حکومتی ،اعضای شورای ولایتی، و باشنده گان اشتراک داشتند، احمد شهیر شهریار معین وزارت احیا و انکشاف دهات که در این محفل سخن میزد گفت، میثاق شهروندی یک برنامه ملی است که در ۱۱۷ ولسوالی در کشور راه اندازی شده و خدمات بیشتر را برای مردم روستا نشین فراهم می‌سازد که هزینه مجموعی این برنامه در کشور یک ملیارد دالر میباشد.
از سوی هم غلام رسول رسولی رئیس برنامه میثاق شهروندی افغانستان به کلید می گوید: این برنامه قرار است در مرحله نخست در ولسوالی های شیخ علی و سیاه گرد غوربند های ولایت تطبیق گردد.
در همین حال مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات در این سفر شان به ولایت پروان همچنان ساختمان میثاق شهر وندی این ولایت را که به هزینه بیشتر از ۱۴ ملیون افغانی ساخته شده بود را افتتاح و به بهره برداری سپردند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد