خبرهای داخلی

1314
۱۵ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: اسحق اکرمی

کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان ۷۰ درصد تکمیل شده‌است


کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان، ۷۰ درصد تکمیل شده و قرار است تا پایان سال ۲۰۱۸، این مرکز به شکل معیاری ساخته شود.
این مرکز فرهنگی از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد(یونیسکو) با کمک مالی کوریای جنوبی به ارزش ۵٫۴ میلیون دالر امریکایی ساخته می شود.
احمد حسین احمدپور، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می‌گوید که مرکز فرهنگی شامل چهار بخش ساختمانی می شود که کار فاز اول این مرکز، ۷۰ درصد تکمیل شده است.
مرکز فرهنگی بامیان، شامل موزیم، جمنازیوم ورزشی، سالون کنفرانس و مطالعه، کتابخانه، بخش های موسیقی و تیاتر می شود.
همچنان مرکز آموزشی نیز در این محل ساخته می شود که کار آن ۴۰ درصد تکمیل شده است.
از سوی هم، شهروندان ولایت بامیان از ساخت این مرکز فرهنگی استقبال می کنند و می گویند که با ساخت این مرکز فرهنگی، اکثر مشکلات جوانان در بخش های مختلف حل می‌شود.
مرکز فرهنگی بامیان در زیر زمین ساخته می شود که در فصل تابستان سرد و در فصل زمستان گرم می‌باشد و برای ساخت آن، از منابع محلی استفاده می‌شود.
آثار تاریخی که توسط باستان شناسان و تاریخ نگاران تا به حال در بامیان کشف و ثبت شده است در گدام‌های زیر بودا و دکانهای غیر معیاری، نگهداری می‌گردد که با ساخت مرکز فرهنگی، این آثار در بخش موزیم این مرکز انتقال یافته و به صورت اساسی نگهداری خواهد شد.
گفتنی است که بودای صلصال و شهمامه در سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی گروه طالبان تخریب  شد، اما پارچه های آن در دکان‌های غیر معیاری نگهداری می‌شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد