گزارش های ویدیویی

586
۲۹ جوزا ۱۳۹۷
نویسنده: شکرالله عصمت

کاروان صلح از هلمند تا کابل


به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد