غرب

71
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

کارمندان کمسیون انتخابات توسط ناظرین یک کاندید خاص لت و کوب شدند


طرفداران و ناظرین یکتن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ولایت هرات، شماری از کارمندان کمسیون مستقل انتخابات را مورد لت و کوب قرار دادند.
مسوولان کمسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات می گویند: این حادثه امروز در مربوطات ولسوالی “گلران” هرات صورت گرفته است.
عبدالله شیرزی، رئیس کمسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات می گوید: زمانی که طرفداران و ناظرین یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می خواستند اوراق تقلبی را به صندوق های رای بیندازند با ممانعت کارمندان کمسیون انتخاباتی مواجه شدند که در نتیجه آنان کارمندان کمسیون را مورد لت و کوب قرار دادند.
وی افزود: در این رویداد چند تن از کارمندان کمسیون انتخابات زخمی شدند که وضعیت یک تن از آنان وخیم گزارش شده است.
آقای شیرزی از افشای نام کاندیدی که این افراد برایش کار می کنند، خود داری کرد.
تا کنون مسوولان ستادهای انتخاباتی ۲ کاندید انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه اظهار نظری نکرده اند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد