اجتماعی

737
۱۱ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: عالیه فرزان

کاربران فیسبوک زیر تیغ انتقاد

اطــلاع‎رســانــی در شبــكــه هــای اجتــماعــی در بسیاری موارد به دلیل زیاده‎روی های مردم در خصوص نشر تصاویر از قربانیان رویدادهای مرگبار امنیتی در مرکز و ولایتها، مشكل‎ساز شده است. به باور روانشناسان، نشر تصاویر قربانیان حملات انتحاری و انفجاری، تأثیر مــخرب بر اذهان مردم، بــه‎ویـــژه كودكــان، میگذارد. آن‎ها، از سویی هم، نشر چنین تصاویر را بی احترامی در حق قربانیان حملات انتحاری و انفجاری عنوان میکنند.
زمان رجبی، یک تن از روانشناسان کشور، به این عقیده است كه نشر چــنین تصاویر از سویی سبب تخریش روحیۀ مردم میشود و از سوی دیگر سبب میشود كه مردم حساسیت شان را نسبت به این گونه موضوعات از دست بدهند و این چنین رویدادها برای شان عادی جلوه كند. وی در ادامه افزود:” نشر تــصاویــر خشــن در فــضای مــجــازی فیسبوک، بالای روان هر فرد تــأثــیر منفـی میگــذارد. دیدن چنین تصاویر خشن، به مرور زمان، برای هر فرد تماشاگر حالت افسردگی به بار آورده و در نهایت ممکن است فرد با دیدن این تصاویر به مشکلات روانی مبتلا شود.” این روانشناس از والدین میخواهد کودکان شان را از استفادۀ همیشگی شبکه‎های اجتماعی دور نگه دارد.
به همین شکل، شماری از شهروندان کشور نیز از نشر تصاویر خشن و تــرسناک در شبكه های اجتماعی و رسانــه‎هــای جمعی انتقــاد کرده و میگویند حکومت باید در این زمینه یک برنامۀ نظارتی ایجاد کند. محمدعثمان، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، که از یک هفته به این سو صفحۀ فیسبوکش را بسته است، در مصاحبه با کلید گفت:” استفاده از شبکههای اجتماعی برای مردم ما، به خصوص جوانان، به یک سرگرمی مبدل شده است. اما در این اواخر، تعداد زیادی از افراد تصاویر خشن را در صفحات فیسبوک نشر میکنند که با دیدن آن روان انسان خراب میشود.”
مرضیه سادات، یکی دیگر از کاربران شبکۀ اجتماعی فیسبوک، نیز میگوید باید از هر نوع سهولت های تکنالوژی معاصر، استفاده سالم صورت گیرد.
در همین حال، مســوولان وزارت اطــلاعات و فرهنگ، میگویند چند باری كه این وزارت برای جلوگیری از نشر مطالب و تصاویر خشن در شبکههای اجتماعی اقدام کرده است، با واکنش تند مردم و فعالان رسانهیی روبه‎رو شده است.
سعیده مژگان مصطفوی، معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، طی گفتگویی با کلید افزود:” خواست ما تنها منع نشر تصاویر مخرب در شبكههای اجتماعی است نه منع كردن آزادی اطلاعات. به همین منظور، وزارت اطلاعات و فــرهــنگ مــقرره‎ای را روی دست دارد كه بر اساس آن استــفاده از شبكههای اجتماعی قانونمند خواهد شد.”
این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ سال گذشته از ایجاد و تطبیق یک مقررۀ تازه خبر داده بود که بر مبنای آن باید کاربران شبکههای اجتماعی و رسانه ها، فعالیت شان را مطابق آن تنظیم میکردند، اما طوری که دیده میشود، این مقرره تا هنوز نهایی نشده و برای تطبیق آن نیز کدام برنامۀ جدی روی دست نیست.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد