خبرهای داخلی

444
۱۵ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

چهارمین نمایشگاه تحصیلی امروز در کابل برگزار می‎شود

چهارمين نمايشگاه تحصيلی با حضور بيش از پنجاه نهاد تحصيلی و اکادميک امروز در شهر کابل برگزار مى‎شود.
این نمایشگاه از سوی مرکز نمایشگاه افغانستان برگزار می‎شود، تا هژدهم ماه حوت ادامه خواهد یافت.
روابط ميان نهادهای تحصيلی، فراهم کردن زمينه هماهنگی فرصت‎های تحصيلى برای محصلان بازديدکننده و به نمايش گذاشتن ظرفيت و کارکرد نهادهای تحصيلی، از اهداف اساسى اين نمايشگاه عنوان شده است.
سومين نمايشگاه تحصيلى در ماه حوت سال گذشته با اشتراک بيش از پنجاه نهاد تحصيلى و تعليمى خصوصى برای چهار روز در مرکز نمايشگاه افغانستان برگزار شده بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد