خبرهای داخلی

233
۲۷ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: جواد نبی زاده

چهارراهی در شهر مزارشریف به نام خبرنگاران مسمی شد.


به مناسبت بیست و هفتم حوت یا روز ملی خبرنگاران، شاروالی شهر مزارشریف چهارراهی را به اسم خبرنگاران نام گذاری نمود.
عبدالحق خرمی شاروال شهر مزارشریف، به پاس فعالیت های خبرنگاران و رسانه های کشور، چهارراهی را در شمال روضه مبارک به اسم خبرنگاران نام گذاری نموده است.
به گفته او قرار است این چهار راهی از بودجه شاروالی مزارشریف تا یک سال دیگر اعمار گردد.
در عین حال محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، به مناسبت روز ملی خبرنگاران، حین گذاشتن سنگ تهداب این چهار راه، در زمینه چالش های اطلاع رسانی در کشور صحبت نموده افزود که خبرنگاران در ولایت بلخ با چالش های گوناگون مواجه بوده، با آنهم در زمینه اطلاع رسانی و زنده نگهداشتن آزادی بیان تلاش های فراوان را به خرج داده اند.
در همین حال محمد اسحق رهگذر والی بلخ می پذیرد که خبرنگاران در ولایت بلخ در زمینه به دست آوردن اطلاعات با چالش های گوناگون مواجه اند؛اما وی وعده می دهد که از خبرنگاران این ولایت حمایت نموده و زمینه همکاری را با آنان بیشتر می سازد.
میرویس بیژن و مهناز موزون دو تن از خبرنگاران ولایت بلخ، از نام گذاری این چهارراه به اسم خبرنگاران ابراز خرسندی نموده و می افزایند که حکومت در کنار این ارج گذاری ها در زمینه یی مصؤنیت و ظرفیت سازی خبرنگارن نیز برنامه های را باید روی دست گیرد.
این نخستین سال است که روز ملی خبرنگاران از سوی شمار ادارات دولتی و نهاد های حامی رسانه ها در سرتاسر کشور تجلیل گردیده و کارکرد خبرنگاران و رسانه های کشور مورد ستایش قرار میگیرد.
بیست و هفتم حوت یا روز ملی خبرنگاران از سوی رییس جمهور کشور در جریان سال جاری درج تقویم کشور گردیده و قرار است همه ساله از این روز گرامیداشت به عمل آید.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد