اجتماعی

۱۸ قوس ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

چرا امتحانات سمستر خزانی بخش شبانه‌ی پوهنتون کابل اخذ نمی‌شود؟

شماری از محصلان بخش شبانه‌ی پوهنتون کابل از عدم اخذ امتحانات سمستر خزانی شان نگرانی کرده می‌گویند، به دلیل اعتراض استادان از عدم پرداخت معاش شان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
قرار بود امتحانات بخش شبانه‌‌ی پوهنتون‌کابل، به تاریخ ۱۶ ماه قوس آغاز شود؛ اما محصلان بخش شبانه‌ی این پوهنتون می‌گویند، امتحانات شان به دلیل عدم پرداخت معاشات استادان، اخذ نشده‌است.
عادل شاه؛ یکی از محصلان بخش شبانه‌ی پوهنتون کابل می‌گوید که استادان در برابر محصلان بخش شبانه، به شدت بی‌تفاوت‌اند و به ‌دلیل عدم پرداخت معاشات شان؛ امتحان سمستر خزانی را اخذ نمی‌کنند.
از سویی هم، مشعل یکی دیگر از محصلان پوهنتون کابل می‌گوید که آنان در بی‌سرنوشتی تمام قرار دارند و اداره‌ی پوهنتون کابل در این مورد سکوت اختیار کرده است.
به گفته‌ی وی، استادان هشدار داده اند؛ تا زمانی‌که معاشات شان پرداخت نشود، حاضر به اخذ امتحان محصلان بخش شبانه نیستند.
در این میان، مسوولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند: به‌شمول این وزارت سایر ادارات دولتی با مشکلات عدم پرداخت معاشات کارمندان شان مواجه‌اند.
حنیف فرزان، معاون سخنگوی این وزارت به کلید می‌گوید که آنان تلاش دارند از راه گفت‌وگو با استادان پوهنتون‌کابل، به این مشکل خاتمه بدهند.
وی، از استادان خواست تا امتحانات سمسترخزانی را اخذ کنند.
این درحالی‌ست که پیش از این نیز، به دلیل عدم پرداخت معاشات استادان بخش شبانه‌ی پوهنتون‌کابل، محصلان این بخش از یک سمستر دروس خود، عقب افتاده بودند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد