بزکشی

1954
۲۹ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: محمود مبارز

چاپ اندازان افغان در رقابت های کوکپار اشتراک میکنند


تیم ملی بزکشی کشور برای اشتراک در رقابت‌های قهرمانی کوکپار عازم آستانه شد.
در ترکیب این تیم که ۱۸ چاپ انداز شامل است برای اشتراک در مسابقات بزکشی موسوم به کوکپار که نوعی بزکشی به شیوه قزاق ها میباشد روز گذشته به آستانه پایتخت ازبکستان رفتند.
این رقابت بین روزهای ۲۰ تا ۲۸ اگست در شهر آستانه برگزار خواهد شد.
مسوولان در ریاست تربیت بدنی و سپورت میگویند، چاپ اندازان افغان پس از سه روز تمرین با اسب های قزاقی که از سوی ان کشور به آنان فراهم خواهد شد وارد میدان میشوند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد