فرهنگ و هنر

۲۴ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: فرشته آرش فیضی

پیکار مثمر یک زن نستوه

عارفه پیکار، یک تن از زنان مستعد کشور، سال‎هاست در عرصۀ آموزش زنان و مردان فعالیت می‎کند. پیکار برای امحای خرافات و سنت‎های ناپسند اجتماعی، دست‎آوردهای چشم‎گیر دارد. پیکــار از طـــراحــان اصـــلی پـــالیــسی در بخــش جندر در وزارت تحصیلات عالی نیز است. هدف این پالـیسی‎ها افزایش سهم زنان در نهادهای اکادمیک و جلوگیری از آزار و اذیت آن‎ها در مراکز تحصیلات عالی است.
عارفه پیکار در یک خانواده روشن‎فکر در ولسوالی ناهور ولایت غزنی دیده به جهان گشوده است. او در همین ولسوالی مکتبی را زیر نام “بی بی زینب” نیز اساس گذاشته است.
خانم پیکار دوره لیسه را در غزنی به اتمام رسانیده است. او سند لیسانس خود در رشته حقوق و علوم سیاسی را از پوهنتون کابل به دست آورده است. این خانم مستعد هنگام تحصیل در دوره لیسانس، موفق به گرفتن بورسیه “محصلان رهبر” از پوهنتون “ارکنزاس” امریکا شده است. فعالیتهایی را که خانم پیکار در روزهای دشوار افــغانســـتان انجام داده است، در پوهـــنتون ارکنـــزاس مورد توجه قرار گرفته و والی ایالت ارکنزاس تقدیرنامۀ افتخاری سفیر این ایالت را برایش اعطا کرده است. همچنان خانم پیکار در مقطع ماستری به عنوان یکی از بهترین محصلان در سطح کشور، از سوی وزارت تحصیلات عالی، موفق به دریافت تقدیرنامه شده و در روز بین‎المللی زن در هــندوســـتان (سال ۱۳۹۳)، از طرف سازمان سارک، عنوان “زن فعال افغان” را به دست آورده است. با توجه به پیشرفتهای خاصی که عـــارفـــه پیکار در عرصه آموزش داشته است، وی علاوه بر مصروفــیتهـــای رسمی‎اش، در سال ۱۳۹۴، یک دوره آموزشی را در انستیتوت سازمان ملل متحد در جاپان سپـــری کرده اســـت. وی در حــال حاضـــر در وزارت تحصیلات عالی به حیث مسوول توسعه اجتــماعــی و جندر کار میکند.
این خانم پرتلاش با توجه به مسوولیتی که در وزارت تحصیلات عالی دارد، تلاش می‎ورزد حمایت نــهادهای ملی و بــین‎الـملــلی را در جهت توانمندسازی زنان جلب کند. وی در مورد مؤثریت وظایف خود در وزارت تحصیلات عالی گفت: “تلاشهای پیگیر تیم ما منجر به تدوین پالیسی منع آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی، استراتیژی تساوی اجتــماعی در وزارت تحصیلات عــالـــی، ایــجــاد برنامه ماستری مطالعات زنان و جندر، اتخاذ تدابیر ویژه و طرح میکــانیـــزمهـــای اجرایی جــهت افــزایـــش حضور زنــان در نـــهــادهــای تحصیلات عالی شده است.”
این خانم پرتلاش، نهادی را با نام “پیکار و راه سبز برای صلح و توسعه” نیز ایجاد کرده و تلاش دارد در راستای توانمندسازی زنان و جوانان در نقاط دوردست کشور کار کند. وی مدعی است که تا هنوز از هزینه شخصی‎اش توانسته است برای متعلمان دختر کتابهای درسی و مواد آمــادگـــی کانــکـــور تهـــیه کند و همـچـنان برای متـعـلمان پسر اتــاقهـــای رهایشی فـــراهم کند تا آن‎ها بتوانند غرض فراگیری آمـــادگـــی کانکـــور در فصل زمستان به ولایت کابل آمده و کورسهای آمادگی را دنبال کنند. خانم پیکار میگوید که نهاد پیکار جهت تغییر بنیادی در ساختارهای سیاسی کشور چندین کنفرانس بزرگ را با حضور مسوولان ارشد حکومت برگزار کرده و زمینه گفتمانهای بزرگ را بین دولت و جوانان مهیا ساخته است.
این خانم موفق، برای نسل کنونی و نسل بعدی کشور مسیر رشد و ترقی را هموار کرده و تأکید دارد که رسیدگی به مشکلات مردم محروم در صدر برنامههایش قرار دارد.
این خانم پرکار از جوانان میخواهد دیگر از اندیشههای پیروی نکنند که تاکنون سبب عـــقــب‎مــــانـــدگـــی کــشور شـــده است. به باور وی، هر جوان افــغـــان مســـوولیـــت دارد با بی‎عدالتی‎ها و ناملایمات اجتماعی مبارزه کند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد