کابل

32
۸ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

پنج سال دیگر تامین امنیت به افغان ها سپرده میشود

 

کلید * هشتم دلو ۱۳۸۸

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ديروز چهارشنبه گفت نيروهاي افغان آماده اند تا ظرف مدت پنج سال آينده مسئوليت کامل امنيت در کشورشان را به عهده بگيرند .

کرزي که اين اظهارات را در استانه کنفرانس بين المللي لندن درباره افغانستان بيان مي کرد افزود ما ظرف دو تا سه سال آينده تلاش خواهيم کرد خود را براي به عهده گرفتن مسئوليت کنترول امنيت در افغانستان اماده کنيم و پس از پنج سال مي توانيم مسئوليت کامل امنيت در کشور را به عهده بگيريم.

پيش بيني مي شود متحدان بين المللي افغانستان که هزاران نيرو در افغانستان مستقر کرده اند در نشست امروز پنج شنبه لندن درباره واگذاري هرچه سريعتر مسئوليت امنيت در  افغانستان به نيروهاي افغان گفتگو کنند .

اموزش نيروي پوليس و اردوي افغانستان در اولويت کاري کشورهايي است که امنيت افغانستان به انها وابسته است .

گوردون براون  صدراعظم  بريتانيا درحاليکه در کنار کرزي نشسته بود گفت پيش بيني مي شود شمار نيروهاي امنيتي افغان ظرف مدت دو سال به سه صد هزار نفر افزايش پيدا کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد