داغترین-خبر

726
۱۶ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

پس از کندز نوبت به بغلان رسید؛ قطع شب‌هنگام آنتن‌دهی شبکه های مخابراتی

مسوولان امنیتی ولایت بغلان می گویند که از چند شب به اینسو گروه طالبان با تهدید بر انهدام پایه شبکه های مخابراتی در بغلان مانع فعالیت این شبکه ها از طرف شب شده اند.
ذبیح الله شجاع مسوول مطبوعاتی پولیس ولایت بغلان به کلید می گوید: بدلیل اینکه گروه طالبان از چند سال به این سو کدام دستاورد قابل توجهی نداشته اند و همواره حملات گروهی شان بر مرکز و شهر های این ولایت با شکست مواجه شده است اکنون با چنین شیوه های تلاش دارند بر سر راه فعالیت نیروهای امنیتی مانع ایجاد کنند در حالیکه این کار آنان هیچ نتیجه‌ی ندارد.
وی تصریح کرد که بخاطر از سر گیری فعالیت شبکه های مخابراتی از طرف شب گزارش و بررسی هایشان را به مرکز فرستاده اند و منتظر اند مقام های مسوول در این مورد چی دستور میدهند.
این درحالیست که ولایت کندز در همسایگی بغلان، از دو ماه بدینسو غیر فعال بودن شب هنگام شبکه های مخابراتی را بنابر تهدیدات طالبان مسلح تجربه می‌کند.
ساحات دندغوری، دندشهاب الدین ، ولسوالی برکه و بغلان مرکزی از بخش های نا امن ولایت بغلان استند. همچنان ولسوالی دهنه غوری نزدیک به دو سال می‌شود که در کنترول طالبان مسلح قرار دارد و راه اندازی نشدن عملیات برای بازپس گیری آن شک و تردیدهای را مبنی بر وخیم شدن اوضاع امنیتی میان مردم بر انگیخته است.

طالبان مسلح پس از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی در ولایت کندز گفته بودند که بمنظور جلوگیری از هدف قرار گرفتن گروه شان از طریق ردیابی زیگنال‌های مخابراتی موقتاً شبکه های مخابراتی را غیر فعال کرده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد