کابل

147
۷ دلو ۱۳۸۸

پس از ماه ها انتظار شهر کابل شاهد بارش برف


کلید * هفتم دلو ۱۳۸۸

سرانجام پس از ماه ها انتظار امروز بسیاری نقاط کشور به شمول کابل شاهد بارش باران و برف بود

افغانستان از کشورهایی است که ظرف چند دهه گذشته شاهد خشکسالی های فراوانی بوده که بزرگترین آسیب را به بخش زراعت این کشور وارد کرده است.

تلف شدن مواشی، دلسردی زارعان از ادامه زراعت و کوچ ساکنان مناطق به مناطق دیگر از مواردی بوده که پیامد خشکسالی های متداوم که حدود سه دهه را در بر می گیرد شده است.

هر چند سال گذشته میزان برف باری ها نسبت به سال های پیش از آن بی سابقه اعلام شده و در برخی بخش های زراعتی افزایش تولید محصولات زراعتی را در پی داشت ولی نباریدن برف و باران با گذشته چند ماه از آغاز فصل زمستان به نگرانی های مردم درمورد خشکسالی دوباره دامن زد.

با این حال ظرف هفته های گذشته بسیاری زارعان و مردم مسلمان افغانستان نماز های حاجت را به جا آوردند و از خداوند خواستند تا دروازه های رحمت خود را با عنایت برف و باران به روی مردم رنج کشیده باز کند.

و امروز بارش بالان و ریزش برف امید تازه ای به زنده گی مردم به ویژه زارعان داد و روزنه های امید را بار دیگر به این مردم رنجور باز کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد