خبرهای داخلی

۲۶ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

پریسای که قربانی خشونت های خانوادگی شد

در منطقه تایمنی ناحیه دهم  شهر کابل خانم جوان ۲۴ ساله به اسم پریسا که به روز سه شنبه از طبقه ششم یک اپارتمان  پایین پرت شده بود درگذشت.

بسته گان وی می گویند که پریسا همیشه از سوی خانواده شوهرش مورد لت و کوب میشد.

سیدآغا مامای پریسا می گوید که وی مدت چهار سال می شد عروسی کرده بود و ثمره ازدواج وی یک طفل یک ساله است.

مامای پریسا مدعی است که خانواده شوهرش وی را که یک کودک ۵ ماهه نیز در بطن داشته  از منزل ششم به پایین انداخته است.

او هم چنان مسئولان امنیتی ناحیه دهم شهر کابل را متهم به طرفداری از خانواده خسران پریسا نموده می افزاید که منسوبین این حوزه تلاش دارند تا قضیه را به گونه ی جلوه دهند که گویا پریسا خودکشی کرده است.

در همین حال بی بی سیما مادر پریسا می گوید دخترش بار ها از سوی خانواده شوهرش مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته است.

هر چند در پیوند به این رویداد، شوهر، ننو و خشوی پریسا در توقیف بسر می برند؛ اما  بسته گان پریسا تاکید دارد که باید به دوسیه پریسا رسیدگی جدی صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد