کابل

53
۲۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

پرتگان چهل نظامی دیگر به افغانستان اعزام کرد

کلید * بیست و هفتم دلو ۱۳۸۸

به دنبال تصمیم باراک اوباما در چارچوب راهبرد جديد مبنی بر اعزام سي هزار نيروي نظامي جديد به کشور و درخواست افزایش نیروها از سوی متحدین اش لوی درستیز اردوی پرتگال اعلام کرد، يکصد و بيست نظامي ديگر به زودي به افغانستان اعزام خواهند شد.

بر بنیاد این تصمیم منابع نظامي در ليسبون میگویند، پرتگال در آغاز این طرح روز دوشنبه چهل نظامي به افغانستان اعزام کرد تا در نيروي واکنش سريع در اين کشور مشارکت کنند.

پرتگال در اواسط سال ۲۰۰۸ حضور نظامي خود را در افغانستان به يکصد سرباز کاهش داد وی در سال ۲۰۱۰ قبول کرد شمار نظاميان خود را در چارچوب نيروي بين المللي کمک به امنيت افغانستان، آيساف، افزايش دهد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد