شرق

38
۲۴ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

پایان نشست بحث انتقال مسوولیت های امنیتی

نشست کاری سه روزه ۲۴ عضو کابینه در تركيب يك هيئت ۱۲۰ عضوي در ولایت ننگرهار پایان یافت.

دراین نشست که هدف آن ترتیب، تنظیم و آغازپروگرامهای ملی و بررسی روند واگذاری امنیت به نیروهای افغان خوانده شده ،  ۱۲۰ شركت كننده شامل ۲۴ عضو كابينه،  روساي اداره های مستقل، مشاوران، و سایرافراد کلیدی حکومتی اشتراک کرده بودند.

حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه دریک نشست خبری گفت كه دراین نشست مشترک، روی برنامه های انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان، حکومت داری خوب ، گسترش برنامه های توسعوي درسطح کشور بحث های مهم صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري بست، زاخیلوال گفته است كه روند انتقال مسوولیت های امنیتی  از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان درسال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی آغاز می شود و به همین منظور، در مورد وظایف افراد و اداره های دولتی، پیشنهاد ها و پلان ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس اين خبر، در جريان سفر وزیر مالیه و افراد کلیدی سایروزارت ها به ولایت ننگرهار، سنگ تهداب دو باب مکتب و یک باب دارالعلوم نیز دراین ولایت گذاشته شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد