کابل

58
۱۱ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

پایان بی نتیجه مرحله اول مذاکرات با حزب اسلامی

کلید * یازدهم حمل ۱۳۸۹

گفتگو های روز سه شنبه میان نماینده گان حزب اسلامی جناح حکمتیار و دولت نخستین مذاکرات مستقیم علنی میان طرفین بود.

با این حال مرحله اول گفتگوها و مذاکرات دولت رییس جمهور کرزی با نماینده گان این گروه بدون نتایج آشکار به پایان رسید ولی طرفین ابراز رضامندی نموده متعهد به ادامه این گفتگوها شدند.

این گفتگوها در آستانه جرگه صلح که قرار است ماه آینده در کابل دایر شود صورت می گیرد.

هدف این گردهمایی زمینه سازی برای صلح با مخالفان اعلام شده است.

باید افزود که قرار است سیزده هزار و پنجصد تن از نماینده گان مناطق مختلف افغانستان، در حدود دو صد تن از دیپلوماتان خارجی و نماینده گان سازمان های جهانی در این جرگه شرکت کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد