خبرهای داخلی

328
۲۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند ده ها پوسته نظامی ایجاد می کند

مقام های پاکستانی می گویند، که در سرتاسر خط  فرضی ديورند بیشتر از ۲۴۰۰ کیلومتری، حصار و موانع امنیتی تازه را تاسیس و احد اث خواهند کرد.
جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دو شنبه در راولپندی به خبرنگاران گفته، که به گونۀ مجموعی  ۳۳۸ پوستۀ امنیتی و برج نظارتی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان احداث خواهد شد.
به گفتۀ غفور،  تا کنون ۴۲ پوستۀ امنیتی و قلعه در امتداد مرز دو کشور اعمار شده و کار بالای ۶۳ پوستۀ امنیتی دیگر جریان دارد.
او تاکید کرده است، که برنامۀ مدیریت مرزی، بخشی از تلاش های پاکستان در راستای نابودی تروریزم  در منطقه می باشد.
هر چند افغانستان خط فرضی دیورند را سرحد رسمی با پاکستان نمی شناسد و با احداث حصار و موانع مرزی سخت مخالف می باشد، اما اسلام آباد تاکید دارد که، حصارها در قلمرو پاکستان احداث می گردد و هیچ کسی حق اعتراض دراین مورد را ندارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد