تحلیل

123
۲۴ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

ولسی جرگه و رویکرد به سیاست نرم

بالاخره ولسی جرگه در پی شکست ها و افتضاح های پیاپی یکماهه به خاطر تعیین رئیس و اعضای اداری خود، اینک در دو اقدام نخست برای استیضاح لوی سارنوال و برکناری رئیس و اعضای ستره محکمه به شکست مواجه شد و همه به این باور رسیدند که این نهاد با تمام شکست و ریختی که کاندیدان آن در رسیدن به این پارلمان داشتند، دیگر به عنوان نهادی که حداقل برش و برندگی داشته باشد، مطرح شده نمی تواند.  با اینکه در آغاز کار، اعضای این ولسی جرگه پیوسته خود را چیز برتر از ولسی جرگۀ گذشته می دانستند، اما در این سه ماه روشن شد که پیچیدگی های در این دور ولسی جرگه وجود دارد که در دور گذشته کمتر دیده شده بود.

ولسی جرگه بعد از برگزاری اولین جلسات، با اینکه حرف های بلند بالای داشت، اما نشان داد که مشکلات بسیاری دارد. اعضای آن فقط به دنبال موقعیتی می گشتند که چگونه عقده های خود را بر لوی سارنوال بریزند. بعد از انتخاب جنجالی رئیس، بودجه را شتابزده دیدند و بعد آن را رد کردند. احضار لوی سارنوال به ولسی جرگه که از ۱۲۶ نفر فقط ۸ نفر رای منفی دادند و بعد از سه روز ناتوان شدن در برابر این استیضاح چیز های زیادی را بیان داشت و نشان داد که بر خورد تباری هم در جلب لوی سارنوال برای استیضاح و هم ناتوانی در عملی نمودن آن در عمل وجوددارد. این تصمیم نشان داد که بازیگران اصلی در این ولسی جرگه آنطوری که باشد تا حال وضعیت و گرایشات را تول و ترازو نکرده اند. شاید این اعضا استیضاح کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ را از یاد برده بوده باشند که مخالفان تنظیمی و تباری او با شوق و علاقۀ بی پایان خواستند او را استیضاح کنند و برای این کار ۹۸ درصد اعضای حاضر کارت موافق بالا نمودند، اما درفردای آن کارت های مخالف از موافق بیشتر بود. چیزیکه در مورد لوی سارنوال نیزبه روشنی دیده شد.

بر طبق ماده ۱۲۷ قانون اساسی، ولسی جرگه با دو سوم آرا می تواند رای اعتماد خود را از رئیس قوۀ قضاییه و شورای ستره محکمه پس بگیرد و چون ستره محکمه،  دستور تشکیل محکمۀ اختصاصی برای ارزیابی کاندیدن برنده   را داد و این محکمه عملاً ساخته شد و تا حال کار آن در جریان است و بخشی از وکلای برنده که می دانند با چه تخلف هایی برنده شده اند،  وارخطا بوده و به هر صورتی کوشش می کنند تا این شمشیر دموکلیس را از فرق شان دور بسازند. اما با اینکه ۱۰۳ عضو ولسی جرگه خواهان رد صلاحیت شورای رهبری قوۀ قضاییه و رییس آن شدند، مگر به زودی عده ای از وکلا به ریاست مجلس خبر دادند که امضا های ما راپس کنید و به این صورت این خواست نیز با شکست مواجه شد و ولسی جرگه قادر نشد در هر دو زمینه عقده های خود را بترکاند و شالاق ترین آنها غوره به دل ماندند.

می گویند هرچه باید از آغاز خوب باشد و معمار باید خشت اول را کج نگذارد که تا ثریا کج نرود، اما این ولسی جرگه از انتخاباتی سر بر آورد که تا حال نیم دلمل و لنگ لنگان است و روشن نیست که جدال خود را با محکمۀ اختصاصی چگونه حل خواهد کرد، بر سرریاست آن نیز روز ها زدند تا اینکه به ریاست مصلحتی دست یافتند و این که این مصلحت چقدر در دل حتی هواداران این نظام نشسته بازهم از پرسش های مهمی است، زیرا اگر یک مقام مهم در سه قوه و آن هم در حد ریاست یک قوه از نظر روانی مورد پذیرش مردم نباشد، در کل، این نهاد نزد مردم بیکاره و کوچک وانمود می شود. در جلسۀ که برای استیضاح لوی سارنوال گرفته شد، اعلان گردید که ۱۲۶ نفر حاضر در ولسی جرگه به چنین نتایجی رسیده اند، در حالیکه تعداد اعضای ولسی جرگه ۲۴۹ نفر می باشد و این که از این جمع چرا ۱۲۳ وکیل در  روز های اول کار در تالار حاضر نبودند، خود سوالی است که برای همه مطرح  است، چون برخی ها با تجربه از دور گذشتۀ ولسی جرگه به این باور رسیده اند که وکلای ولسی جرگه در کنار کار های دیگر روزمره به کار در ولسی جرگه نیز اشتغال می یابند. این که کار های دیگر و اصلی شان چه است، از هر وکیل غیر حاضر فرق می کند، مشکلی که در دور گذشته، ولسی جرگه قادر به حل آن نشد و تا آخر ادامه یافت.

حال که این دو طرح ولسی جرگه در مورد قوۀ قضاییه و لوی سارنوال به شکست مواجه شد، معلوم نیست که وضعیت خود را چگونه ارزیابی می کند؟ جالب است که جناح های درون ولسی جرگه یکی دیگری را به قوم گرایی  متهم می سازند، در حالیکه هیچکدام شان از چنین گرایشی بری نیستند و چون هرجناح به چنین ویروسی مصاب  و مبتلا می باشد، لذا برای پوشاندن چنین عیبی کوشش می کند، طرف دیگر را محکوم کند. در طلب استیضاح لوی سارنوال چنین چیزی زیر دل برخی از وکیلان وجود داشت و اینک در اخلال استیضاح نیز چنین فکری کاملا به چشم می خورد و به این خاطر چون جناح بندی های ولسی جرگه در محدودۀ چنین کپسول های کوچکی وجود دارد، این مریضی به صورت مزمن در وجود این ولسی جرگه باقی خواهد ماند و در پنج سال آینده آن را خواهد لرزاند و آزارش خواهد داد و همه می دانند که با چنین مریضی های نمی شود، چون صحت مندان به پیش راند و ممکن نیست که نتایج کار آن معیوب نباشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد