کابل

81
۱۷ جوزا ۱۳۸۹

ولسی جرگه و اعضای کمسیون نظارت بر قانون اساسی


ولسی جرگه امروز در مورد اعضای کمسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان و همچنان رخصتی های تابستانی وکلا بحث می کند.

عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه مي گويد: آنان در مورد این مساله تصمیم خواهند گرفت که وکلا به رخصتی های تابستانی بروند و یا منتظر بمانند تا رییس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند.

وی همچنان افزود، بحث در مورد اعضای کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز یکی از مواردی است که صورت خواهد گرفت.

رییس جمهوركرزي به تازه گی شش تن از اعضای کمسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان را معرفی کرده ول یاما وکلا که در اعتراض به عدم معرفی ۱۱ عضو باقی مانده کابینه، جلسات خاموش برگزار می کنند، خواهان معرفی فوری این وزرا شده اند.

ولی مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفته اند، رییس جمهور کرزی برای معرفی وزرای باقی مانده به وقت بیشتر نیاز دارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد