غرب

72
۲۱ جوزا ۱۳۹۳

ولسوال قادس از یک سوقصد جان سالم بدر برد


خبرهای رسیده از ولایت بادغیس در غرب افغانستان حاکی از آن است که ولسوال قادس این ولایت از یک سوقصد جان سالم بدر برده است.
مقامات محلی در ولسوالی قادس میگویند: روز گذشته طالبان یک حلقه ماین را در مسیر عبور موتر حامل صالح بیگ، ولسوال قادس کارگذاری کرده بودند که قبل از انفجار ماین متذکره کشف و خنثی گردید.
گفته می شود این ماین از منطقه “تخت حسن خان” ولسوالی قادس کشف و خنثی شده است.
منابع خبری در قادس می گویند: به اتهام این قضیه کسی بازداشت نشده است.
این در حالی است که تا کنون مسوولیت این ماین گزاری را به عهده نگرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد