خبرهای داخلی

232
۴ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به تصرف نیروهای امنیتی در آمد


وزارت دفاع ملی با نشر اعلامیه ی از تصرف کامل ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب از سوی نیروهای امنیتی خبر داده است.

در اعلامیه وزارت دفاع ملی آمده است که نیروهای دفاعی و امنيتى کشور با راه اندازى عمليات خاص، امروز (سه شنبه، ۴ سرطان) ولسوالى بلچراغ ولايت فارياب را از تصرف گروه طالبان، آزاد ساختند.

به نقل از اعلامیه، ولسوالى بلچراغ ولایت فاریاب از یک سال بدينسو تحت تصرف گروه طالبان قرار داشت كه دراين مدت دروازه های مکاتب در این ولسوالی مسدود بود.
گفته می شود در این عملیات تلفات نیز به دو طرف وارد شده است؛ اما رقم دقیق آن تا کنون روشن نیست.

بلچراغ یکی از ولسوالی های ولایت فاریاب در شمال کشور می باشد که گروه های مخالف مسلح بصورت گسترده  فعالیت دارند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد