خبرهای داخلی

277
۷ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

وقوع آتش سوزی در مندوی کابل

حوالی ساعت 8 صبح امروز یک مارکیت در مندوی از مربوطات ناحیه اول شهر کابل آتش گرفت حوالی ساعت 8 صبح امروز یک مارکیت در مندوی، مربوطات ناحیه اول شهر کابل آتش گرفت. این آتش سوزی در مارکیت میلاد که در بخش فروشات البسه و فروش مواد های پلاستیکی فعالیت داشت،اتفاق افتاده است. با گذشت نزدیک به 3 ساعت از وقوع رویداد، نیروهای اطفاییه تا کنون موفق به مهار این آتش سوزی نگردیده اند. به گفته شاهدان عینی این آتش سوزی گسترش یافته و حتی مارکیت های همجوار را متضرر ساخته است. تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست.

حوالی ساعت ۸ صبح امروز یک مارکیت در مندوی، مربوطات ناحیه اول شهر کابل آتش گرفت.
این آتش سوزی در مارکیت میلاد که در بخش فروشات البسه و فروش مواد های پلاستیکی فعالیت داشت،اتفاق افتاده است.
با گذشت نزدیک به ۳ ساعت از وقوع رویداد، نیروهای اطفاییه تا کنون موفق به مهار این آتش سوزی نگردیده اند.
به گفته شاهدان عینی این آتش سوزی گسترش یافته و حتی مارکیت های همجوار را متضرر ساخته است.
تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد