خبرهای داخلی

232
۶ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: محمد اسحاق اکرمی

وعده کمک ۲۰۰ ملیون افغانی به دهاقین از سوی صندوق انکشاف زراعت در بامیان


اداره زراعت و مالداری بامیان با همکاری صندوق انکشاف زراعت، دو صد میلیون افغانی را برای بیش از دو هزار دهقان به مدت یکسال قرضه میدهد.
عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت و مالداری بامیان هدف از راه اندازی این برنامه را رشد توسعه زراعت و حمایت از دهاقین دانسته و می گوید که این برنامه از هشت سال گذشته به این طرف جریان دارد و سبب بهبود اقتصاد دهاقین شده است.
به گفته محمدی، قرضه یاد شده یکی از موثرترین شیوه های حمایت از دهاقین و مالداران می باشد که از طریق کوپراتیف های زراعتی در هفت ولسوالی این ولایت تطبیق می شود.
از سوی هم، دهاقین از حمایت و همکاری اداره زراعت استقبال نموده و می گویند که در سال گذشته محصولات زراعتی شان افزایش یافته است.
این در حالی است که طی هشت سال گذشته بیش از ۱۰ هزار دهقان، از این برنامه مستفید شده اند که برای آنان ۶۳۰ میلیون افغانی قرضه داده شده است.
غلام حسین محمدی مسوول ولایتی صندوق انکشاف زراعت در بامیان می گوید که آنان امسال بیش از ۱۰۰ کوپراتیف را تحت پوشش قرار میدهند و برای آنان پول نقد، تخم های اصلاح شده گندم، کچالو و همچنان کود کیمیاوی را توزیع می نمایند.
گفتنی است که وزارت زراعت با همکاری صندوق انکشاف زراعت از سال ۲۰۱۰ به اینسو بیش از ۴ میلیارد و ۴۲۹ میلیون افغانی قرضه به۳۵ هزار دهقان و فعالان بخش زراعت در۳۲ ولایت کشور توزیع نموده است .

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد