خبرهای داخلی

۲۴ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

وزیر پیشین مخابرات بار دیگر به محکمه فراخوانده شد

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که چندی قبل از محکمه خاص وزرا برائت گرفته بود، دوباره به محکمه فراخوانده شد.
آقای وحیدی در صفحه فسبوک خود در این مورد نوشته است :” يك شخص كه در يك ماه چندين بار بدليل عقده گشايي ها محکمه‌ مي شود.”
وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم چنان گفته است که لوی سارنوالی و دستگاه قضا با گنجانیدن یک صفحه لایحه وظایف جعلی از سال ۱۳۹۲ در میان اوراق تصمیم دارد برای وی دوسیه بسازند.
آقای وحیدی در میان سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ سمت معینیت مالی و اداری وزارت مالیه را به عهده داشت. و پس از آن با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به حیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گماشته شد و چندی نگذشت که وظیفه آقای وحیدی به دلیل سوء استفاده از صلاحیت ها و نیز حیف و میل در آمد های ده درصد محصول از خدمات مخابراتی از سوی حکومت به تعلیق در آمد و در جریان دو سال (۱۳۹۵-۱۳۹۷) محکمه خاص وزرا با دایر نمودن سه جلسه وی را بی گناه شناخت و به همین دلیل تبرئه شد.
اما اکنون بار دیگر از سوی محکمه فراخوانده شده است تا در مورد اتهاماتی که بر وی از دوران ماموریت اش در وزارت مالیه به صفت معین مالی، وارد شده است، جواب ارایه کند.
آقای وحیدی گفته است به شرطی در محکمه حاضر می شود تا صدور حکم به گونه علنی و در محضر رسانه ها دایر شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد