خبرهای داخلی

326
۱ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

وزیر حج و اوقاف، برکنار شد


فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف از سمت این وزارت بر کنار و مولوی عبدالحکیم منیب به صفت وزیر حج و اوقاف گماشته شد.
فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف بنابه حکم ریاست جمهوری از سمت اش برکنار شده و مولوی عبدالحکیم منیب طبق فرمان ریاست جمهوری به سمت این وزارت گماشته شد.
در فرمان ریاست جمهوری آمده است :” به تاسی از حکم مندرج فقره (۱۱) ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم مولوی عبدالحکیم منیب به حیث نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان منظور است.”
فیض محمد عثمانی در اوایل شکل گیری حکومت وحدت ملی از سوی رییس جمهوری به صفت وزیر حج و اوقاف مقرر گردید که رای تایید نمایندگان مجلس را نیز بدست آورد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد