خبرهای داخلی

۲۷ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

وزیر امور مهاجرین به پاکستان سفر نموده است

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین| عکس:آرشیف

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین بعد از ظهر روز گذشته (یکشنبه) بخاطر اشتراک در نشست چهارجانبه و صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان به پاکستان سفر رفته است.

وزارت امور مهاجرین با نشر خبرنامه ی گفته است که سید حسین عالمی بلخی برای اشتراک در نشست چهارجانبه و سه جانبه  منطقه یی و بحث روی وضعیت مهاجرین افغان، مقیم ایران و پاکستان، به اسلام آباد سفر کرده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است که عالمی بلخی، طی سفر رسمی و با معیت یک هیئت بلندپایه عازم اسلام آباد شده و قرار است در این سفر به نمایندگی از افغانستان در نشست های چهارجانبه و سه جانبه پاکستان، ایران و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین اشتراک کند.

به نقل از خبرنامه، وزیر امور مهاجرین هم چنان در نشست های دوجانبه با پاکستان و مقامات ایرانی، روی بهبود وضعیت مهاجرین افغان مقیم این دو کشور نیز گفتگو می کند.

این در حالی است که بر بنیاد گفته های مقامات در وزارت امور مهاجرین، برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) به گونه بی سابقه افزایش یافته و روزانه حدود شش هزار مهاجر از این دو کشور به افغانستان بر می‌گردند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد