کابل

67
۱۵ حوت ۱۳۸۹

وزير داخله: به پنج هزار زن در پولیس ملی نیاز است!


مقامات در وزارت امور داخله مي گويند، حد اقل به پنج هزار زن در پوليس ملي نياز مي باشد.

جنرال بسم الله محمدى وزير امور داخله، روز شنبه در محفلى که به مناسبت تجلیل از روز جهانى زن در آن وزارت تدوير یافت، اين موضوع را اعلام كرد.

براساس آمار وزارت امور داخله، در حال حاضر حدود يکهزار زن در بخش هاى مختلف اين وزارت ايفاى وظيفه مي کنند.

محمدى از تلاش آن وزارت براى جلب و جذب زنان در صفوف پوليس خبر داد و گفت که وزارت داخله درنظر دارد کمپاين وسيعى را برای جلب و جذب زنان به صفوف پولیس ملی، در سراسر کشور به راه بیاندازد.

محمدی در سخنان خود، از زنان خواست، با وزارت داخله در اين زمينه همکارى کنند.

وزیر داخله همچنین گفت که به منظور همکارى وکمک بهتر براى زنانى که در صفوف پوليس کار می کنند، صندوق خاص شکايات را ایجاد کرده و زنان مي توانند شکايات خویش را از طریق این صندوق با اين وزارت شريک سازند.

وزیر داخله در این محفل، به پلان های تامینی این وزارت نیز اشاره کرد و گفت:” وزارت داخله براى گرفتن  امنيت بيشتر مکاتب بخصوص مکاتب دخترانه، اقدماتى را روى دست گرفته است.”

همچنان مجتبى پتنگ رئيس عمومى تعليم و تربيۀ وزارت داخله در محفل بزرگداشت از روز جهاني زن گفت که جنگهاى داخلى، تاثيرات منفي در پي داشته و زنان نیز متحمل خساراتی شده اند.

وى گفت که در کنار ديگر پيشرفت های ساليان اخير، پوليس ملى نيز در عرصۀ جلب و جذب زنان موفقيت هايى به دست آور ده است.

به گفتهء پتنگ، در چندسال گذشته، بيش از٩٥٠ زن پس از سپرى کردن کورس هاى آموزشى، به صفوف پوليس ملى پيوسته اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد