خبرهای داخلی

446
۱ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

وزارت کار: طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل در کشور ایجاد می شود

وزارت کار و امور اجتماعی طرح بزرگ ایجاد پنج میلیون شغل را در پنج سال آینده، با تائید ریاست جمهوری، عملی ‌می‌سازد.
عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، گفته است که این طرح به ابتکار آنان روی دست گرفته شده؛ تا میزان بیکاری را به همکاری دیگر نهادهای دولتی مطابق با یک برنامۀ زمان بندی شده در کشورکاهش دهند.
قرار است این طرح پنج ساله، به همکاری و نقش مستقیم ۲۴ وزارت و نهادهاى مرتبط دولتی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه یابد.
مطابق به این طرح همه ساله باید یک میلیون فرصت کاری در کشور ایجاد شود.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرده است که در حال حاضر، وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط دولتی روی نقش شان در این زمینه کار می کنند و قرار است در مورد میزان توانایی شان در ایجاد اشتغال و هزینه های مورد نیاز این طرح در کنفرانس ملی کار، گزارش ارایه کنند.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفترسخنگوی ریاست جمهوری، تائید کرده که این طرح ازسوی رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفته و جزئیات آن به طور مفصل در کنفرانس ملی کار ارایه می شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد