کابل

60
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

وزارت دفاع ملي از تامين امنيت راي دهندگان اطمینان داد


مقامات وزارت دفاع ملي از تامين امنيت انتخابات اطمینان داده و از شهروندان كشور مي خواهد بدون ترس به پاي صندوق هاي راي دهي رفته و راي شان را استعمال نمايند.
بسم الله محمدي، وزير دفاع ملي كشور تاكيد دارد كه شهرواندان كشور بار ديگر مانند انتخابات ۱۶ حمل اشتراك گسترده داشته باشند و به كساني كه نمي خواهند انتخابات افغانستان پيروز شود، پاسخ دندان شكن دهند.
وی خاطر نشان کرد که این انتخابات آینده و ثبات افغانستان را رقم خواهد زد.

اين در حالي است كه انتخابات دور اول رياست جمهوري بدون كدام تهديد جدي امنيتي برگزار شد و بيش از ۷ مليون تن به پاي صندوق راي  رفتند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد