خبرهای داخلی

147
۲۱ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

وزارت داخله: هیچ منسوب بلند رتبه نمی تواند جاده ها را مسدود کند


وزارت امور داخله با نشر ابلاغیه ی گفته است که هیچ منسوب بلند رتبه این وزارت نمی تواند حین عبور از شهر، جاده ها را مسدود نماید.
در ابلاغیه این وزارت آمده است:” به منظور ایجاد سهولت، رفع مزاحمت به همشهریان و ایجاد نظم ترافیک در کشور منبعد هیچ منسوب بلند رتبه وزارت امور داخله و پولیس ملی نمی توانند که حین عبور و مرور در شهر، جاده ها را مسدود نماید.”
در این ابلاغیه هم چنان به پولیس ترافیک هدایت داده شده است که برای اراکین بلند رتبه وزارت امور داخله و پولیس ملی جاده ها را به روی ترافیک مسدود ننمایند.
در اخیر این ابلاغیه بیان شده است که با متخلفین برخورد جدی قانونی صورت می گیرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد