خبرهای داخلی

۳۰ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

وزارت داخله: عنقریب لست غاصبان زمین تهیه و با رسانه ها شریک خواهد شد

وزارت امور داخله می گوید که روی آماده سازی یک فهرست از زمین‌های غصب شده در نقاط مختلف کشور و عاملان آن، کار جریان دارد.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله امروز (یکشنبه،۳۰ سرطان) به رادیو کلید گفت، در حالیکه مبارزه علیه غاصبان زمین جریان دارد؛ این وزارت روی یک فهرستی کار می کند، که نشان دهند مقدار زمین غصب شده و عاملان آن می باشد.

سخنگوی وزارت امور داخله می گوید:” با تهیه این فهرست، زمین‌های غصب شده از چنگ غاصبان بیرون شده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.”

این درحالیست که رئیس جمهور غنی روز شنبه در سمپوزیم بین المللی شهری در ارگ گفت که یک ملیون جریب زمین‌های عامه و دولتی در کشور غصب شده است.

به گفته او، ۱۳ هزار غاصب زمین در کشور شناسایی شده و به زودی حق مردم دوباره از آنان گرفته خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد